سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعتفراخوان عضویت در انجمن جلبک شناسیپیام تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبروامام جعفر صادق (ع)برگزاری نهمین جلسه اتاق فکر مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگانبرگزاری جلسه با شرکت مرزعه مدرن هیرکانیاحضور محققین معین بعنوان یاوران تولید در مزارع سایت میگوی گمیشانشرکت درآخرین جلسه کمیته رهاسازی اداره کل شیلات استان گلستان

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

فراخوان عضویت در انجمن جلبک شناسی

پیام تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبروامام جعفر صادق (ع)

برگزاری نهمین جلسه اتاق فکر مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان

برگزاری جلسه با شرکت مرزعه مدرن هیرکانیا

حضور محققین معین بعنوان یاوران تولید در مزارع سایت میگوی گمیشان

شرکت درآخرین جلسه کمیته رهاسازی اداره کل شیلات استان گلستان

درباره مرکز

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی