شرکت رییس مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان درآئین شکرگذاری وجشن برداشت میگوی پرورشی استان گلستانجلسه مشترک با اداره کل دامپزشکی استان گلستانشرکت رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان در جلسه بررسی کنترل و کاهش آلاینده های پساب مجتمع میگوی گمیشانشرکت رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان در جلسه توسعه پرورش ماهیان خاویاری دراستان گلستانبرگزاری جلسه هم اندیشی تکثیرمیگودر استان گلستان

شرکت رییس مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان درآئین شکرگذاری وجشن برداشت میگوی پرورشی استان گلستان

جلسه مشترک با اداره کل دامپزشکی استان گلستان

شرکت رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان در جلسه بررسی کنترل و کاهش آلاینده های پساب مجتمع میگوی گمیشان

شرکت رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان در جلسه توسعه پرورش ماهیان خاویاری دراستان گلستان

برگزاری جلسه هم اندیشی تکثیرمیگودر استان گلستان

درباره مرکز

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی