تسلیت به مناسبت شهادت امیرالمومنان حضرت علی (ع)جلسه مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان با مزرعه نمونه ارتششرکت در جلسه کارگروه فنی میگوی استانتبریک ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)نشست با پرورش دهنده ماهیان گرمابی جهت انتخاب مزرعه الگوییشرکت در اولین جلسه کمیته رهاسازی شیلات استانبرگزاری جلسه مشترک با شرکت کشت و صنعت شمالجلسه کمیته صید استان با موضوع صید مولدین ماهیان کپور و کلمه جهت تکثیر و باز سازی ذخایر تصویری از سد بوستان کلا له تابستان

تسلیت به مناسبت شهادت امیرالمومنان حضرت علی (ع)

جلسه مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان با مزرعه نمونه ارتش

شرکت در جلسه کارگروه فنی میگوی استان

تبریک ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)

نشست با پرورش دهنده ماهیان گرمابی جهت انتخاب مزرعه الگویی

شرکت در اولین جلسه کمیته رهاسازی شیلات استان

برگزاری جلسه مشترک با شرکت کشت و صنعت شمال

جلسه کمیته صید استان با موضوع صید مولدین ماهیان کپور و کلمه جهت تکثیر و باز سازی ذخایر

تصویری از سد بوستان کلا له تابستان

درباره مجموعه

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی