برگزاری نشست تخصصی توسعه دریا محور با رویکرد شیلاتیآغاز پروژه مشترک تحقیقاتی در مجتمع پرورش میگوی گمیشان با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستانبرگزاری جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی توسعه همکاری های مشترک پژوهشی - ترویجی

برگزاری نشست تخصصی توسعه دریا محور با رویکرد شیلاتی

آغاز پروژه مشترک تحقیقاتی در مجتمع پرورش میگوی گمیشان با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان

برگزاری جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی توسعه همکاری های مشترک پژوهشی - ترویجی

درباره مرکز

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی