به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، روز 26 خرداد ماه سال جاری رهاسازی پست لاروهای میگو در استخر تحقیقاتی مرکز واقع در سایت گمیشان جهت اجرای پروژه مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان انجام شد.