جلسه مشترک با ریاست محترم سازمان محیط زیست استان گلستانبرگزاری مراسم یادبود شهادت ریاست جمهور مردمی و پرتلاش وهمراهان گرامی ایشان رضوان الله علیهمجلسه تکریم ومعارفه رئیس جدید مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان

جلسه مشترک با ریاست محترم سازمان محیط زیست استان گلستان

برگزاری مراسم یادبود شهادت ریاست جمهور مردمی و پرتلاش وهمراهان گرامی ایشان رضوان الله علیهم

جلسه تکریم ومعارفه رئیس جدید مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان

درباره مرکز

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی