تبریک ولادت علی ابن موسی الرضا (ع)برگزاری کارگاه آموزشی درخصوص تکمیل فرمهای ارزشیابی مدیران و ثبت طرح ها و پروژه ها در سایت سمپاتحضور معاون پژوهش و فناوری موسسه در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگانپیام تبریک روز جهاد کشاورزیسالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام 15 خردادجشن آغازرهاسازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی به رودخانهشرکت در جلسه کمیته بازسازی ذخایراداره کل شیلات استان گلستانشرکت در جلسه کارگروه فنی میگوی استانجلسه کمیته صید استان با موضوع صید مولدین ماهیان کپور و کلمه جهت تکثیر و باز سازی ذخایر

تبریک ولادت علی ابن موسی الرضا (ع)

برگزاری کارگاه آموزشی درخصوص تکمیل فرمهای ارزشیابی مدیران و ثبت طرح ها و پروژه ها در سایت سمپات

حضور معاون پژوهش و فناوری موسسه در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان

پیام تبریک روز جهاد کشاورزی

سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد

جشن آغازرهاسازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی به رودخانه

شرکت در جلسه کمیته بازسازی ذخایراداره کل شیلات استان گلستان

شرکت در جلسه کارگروه فنی میگوی استان

جلسه کمیته صید استان با موضوع صید مولدین ماهیان کپور و کلمه جهت تکثیر و باز سازی ذخایر

درباره مجموعه

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی