برگزاری جلسه کمیته مدیریت صید ماهیان خاویاری در استان گلستانبرگزاری جلسه بررسی الزامات بهداشتی و پرورشی  میگوی استان گلستان در سال 1402دیدار ریاست مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی -گرگان با مدیر کل دفتر برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری استانداری گلستانبرگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران ،محققان و مروجان برتر مرکز  شرکت رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان در جلسه بررسی کنترل و کاهش آلاینده های پساب مجتمع میگوی گمیشانشرکت رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان در جلسه توسعه پرورش ماهیان خاویاری دراستان گلستانبرگزاری جلسه هم اندیشی تکثیرمیگودر استان گلستان

برگزاری جلسه کمیته مدیریت صید ماهیان خاویاری در استان گلستان

برگزاری جلسه بررسی الزامات بهداشتی و پرورشی میگوی استان گلستان در سال 1402

دیدار ریاست مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی -گرگان با مدیر کل دفتر برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری استانداری گلستان

برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران ،محققان و مروجان برتر مرکز

شرکت رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان در جلسه بررسی کنترل و کاهش آلاینده های پساب مجتمع میگوی گمیشان

شرکت رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان در جلسه توسعه پرورش ماهیان خاویاری دراستان گلستان

برگزاری جلسه هم اندیشی تکثیرمیگودر استان گلستان

درباره مرکز

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی