حضور ریاست مرکز در سومین جلسه شورای تات استان گلستاننشست محققین و اعضای هیئت علمی خانواده تحقیقات استان با مدیران دفتر معاونت پژوهشی سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزیبازدید رئیس موسسه پنبه کشور از پروژه مشترک با مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگانحضور رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان در ستاد میگوی استان گلستان

حضور ریاست مرکز در سومین جلسه شورای تات استان گلستان

نشست محققین و اعضای هیئت علمی خانواده تحقیقات استان با مدیران دفتر معاونت پژوهشی سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی

بازدید رئیس موسسه پنبه کشور از پروژه مشترک با مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان

حضور رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان در ستاد میگوی استان گلستان

درباره مرکز

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی