سالروز آزاد سازی خرمشهر مبارکبادبرگزاری نشست علمی روز جهانی تنوع زیستی در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگانبرگزاری جلسه بررسی برنامه کاری محققین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی در خلال سال 1401برگزاری جلسه با حضور روسا و معاونین محترم مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات پنبه، پارک علم و فناوری و مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی  باعنوان ضرورت تشکیل شرکت‌های دانش بنیانبرگزاری جلسه بررسی پروژه های تحقیقاتی مشترک بین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی –گرگان و اداره کل شیلات استان گلستان در سالجاری  برگزاری جلسه با شرکت های پرورش میگوی فاتک و ماموسا جهت هوشمندسازی مزرعه پرورش میگوی گمیشاننشست استاندار گلستان با مدیران جهاد کشاورزی استان گلستان

سالروز آزاد سازی خرمشهر مبارکباد

برگزاری نشست علمی روز جهانی تنوع زیستی در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان

برگزاری جلسه بررسی برنامه کاری محققین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی در خلال سال 1401

برگزاری جلسه با حضور روسا و معاونین محترم مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات پنبه، پارک علم و فناوری و مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی باعنوان ضرورت تشکیل شرکت‌های دانش بنیان

برگزاری جلسه بررسی پروژه های تحقیقاتی مشترک بین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی –گرگان و اداره کل شیلات استان گلستان در سالجاری

برگزاری جلسه با شرکت های پرورش میگوی فاتک و ماموسا جهت هوشمندسازی مزرعه پرورش میگوی گمیشان

نشست استاندار گلستان با مدیران جهاد کشاورزی استان گلستان

درباره مرکز

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی