به نام خدا
بازگشت همه بسوی اوست
جناب آقای دکتر بهمنی
رییس محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
با سلام و احترام
اندوه از دست دادن "مادر" چنان تلخ است که هیچ عبارتی را در این مقام یارای مرهم نهادن نیست.حادثه تأسف برانگیز و جانسوز درگذشت مادر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و  ازخداوند متعال برای آن مرحومه، مغفرت و رحمت بی کران الهی و برای ‏بازماندگان صبر و سلامت آرزومندیم.‏ امید که روح آن مرحومه، آسوده و خرسند در حـریـم امـن الـهـی آرام گیرد.
روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان