به گزارش روابط عمومي مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، نشست علمي تخصصي با عنوان "نقش نرسري ميگو در توليد پايدار ميگوی پرورشی سایت گميشان استان گلستان" با همت اداره کل شیلات استان گلستان و مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی (گرگان) و موسسه خوزستانی های مقیم استان تهران در روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ با حضور دانشکده شیلات و محیط زیست، سازمان دامپزشکی کشور، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان، اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، شرکت آبزینه گستر صدر هیرکان، گروه صنعتی گرگیج، شرکت حامی آب بسپار و شرکت پیشگام دامپرور سپاهان در سالن چمران دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار گردید.
دكتر جباري در ابتداي اين نشست با اشاره به اهميت صنعت آبزي پروري در اقتصاد استان گلستان، با بيان اينكه آبزي پروري دريا محور و پرورش ميگو از اولويت هاي اصلي شيلات گلستان است،  بر حمایت اداره کل شیلات از توسعه و رونق این صنعت تاکید نمود.
در این نشست دکتر حسینی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات آبهای داخلی مباحث مربوط به "راهکارهای علمی و تحقیقاتی در توسعه کاربرد نرسری در استان گلستان" را مطرح نمود. وی بیان کرد: تحقیقات پایه و اساس توسعه پرورش میگو در استان است و بر لزوم انجام طرحهای توجیهی-اقتصادی برای انواع روشهای نرسری پیش از اجرایی نمودن آن تاکید نمود.
در ادامه چندين سخنراني با حضور اساتيد دانشگاه ، شيلات استان و دامپزشكي استان و فعالين و بهره برداران ميگو استان در خصوص نرسري ارائه گرديد.
در پايان نشست نيز بيانيه اي تنظیم و قرائت گردید که در آن بر وظیفه مندی دستگاههای ذیربط در توسعه نرسری در استان تاکید شد.