دومین جلسه شورای تات استان گلستان در سال جدید با جهت‌دهی به طرح‌های خاص و در راستای تحقق بخشیدن به شعار سال توسط اعضای شورا، تبیین و توسط محققین مربوطه دفاعیات لازم از این طرح‌ها انجام شد.  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در ابتدا علیرضا صابری رئیس مرکز تات استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطرات شهدای خدمت، دستور کار جلسه را عنوان کرد. همچنین وی افزود: با توجه به تحقق بخشیدن به شعار سال و در راستای افزایش تولید با مشارکت مردم در اولین جلسه این شورا، طرح‌های اولویت‌دار مدنظر این شورا قرار گرفت. در ادامه عنوان کرد: طرح‌های مرتبط با ارقام بدون خار گلرنگ، فناوری‌های نوین پلاسمای سرد، کنترل علف‌های هرز با روش‌های نوین، کشت مخلوط تریتیکاله و ماشک و خشکه‌کاری برنج مهم‌ترین موضوعات مطروحه ذیل این شورا است. در ادامه پروژه‌های مصوب کارگروه تولیدات گیاهی و کارگروه خاک و آب توسط رئیس بخش زراعی و باغی و عضو هیئت علمی مرکز ارائه شد. برزعلی، رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان نیز در این جلسه به ارائه یک طرح تحول آفرین در سطح ملی تأکید کرد. در پایان توسط اعضای شورا دیدگاه‌های آنها و ضرورت همکاری بیشتر سازمان های ذی‌ربط ذیل این شورا مطرح شد. در پایان بعد از معرفی هر از یک کارگروه های تحقیقاتی استان، عبدالعظیم فاضل رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان در مورد توانمندی و پتانسیل های همکاری مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان ذیل موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در هر یک از کارگروه ها بحث و گفتگو نمود.