به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی: در روز دوشنبه مورخ1403/03/07 جناب دکتر هدایتی رئیس دانشکده شیلات، محیط زیست و مرتع به نمایندگی از طرف دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در دفتر ریاست مرکز حضور یافت و ضمن عرض تسلیت شهادت ریاست جمهور و شهدای خدمت، انتصاب شایسته جناب دکتر فاضل را به عنوان رئیس مرکز تبریک گفته، از زحمات جناب دکتر آقایی مقدم تقدیر نمود. در ادامه این دیدار، دکتر هدایتی ظرفیت های علمی تحقیقاتی موجود در مرکز را در جهت تعالی بخشیدن به اهداف پژوهشی کشور بسیار ارزشمند و سازنده دانستند و آمادگی دانشگاه را جهت ادامه همکاری های علمی پژوهشی با مرکز اعلام نمودند. همچنین، دکتر فاضل ضمن خوش آمد گویی به ارائه توضیحاتی در خصوص پتانسیل های موجود در مرکز برای همکاری های مستمر و مستدام با دانشگاه پرداخت. در پایان این دیدار رئیس مرکز با بیان رسالت موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در برآورده نمودن نیازهای پژوهشی بخش اجرا، آمادگی این مرکز را به ادامه همکاری در زمینه  اولویت های پژوهشی استانی، ملی و بین الملی با دانشگاه اعلام نمودند.