به مناسبت شهادت رئیس جمهور مردمی و پرتلاش ،خادم الرضا علیه السلام و همراهان گرامی ایشان رضوان الله علیهم  مجلس یادبودی در روز شنبه 5 خردادماه ، با مشارکت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گلستان ،موسسه تحقیقات پنبه کشور و مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان در محل نمازخانه مرکزتحقیقات کشاورزی با حضور  همکاران این ادارات  برگزار شد.