این جلسه باحضور معاونت صید و بنادرصیادی ،روسای مراکز بازسازی ذخایراستان،رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ،فرماندهی یگان حفاظت از آبزیان و کارشناسان اداره کل شیلات استان گلستان به منظور ارائه گزارش و برنامه ریزی رهاسازی ، در محل این اداره کل برگزار شد.درابتدای جلسه یحیایی در خصوص صدور گواهی سلامت بچه ماهیان از طرف دامپزشکی توضیحاتی داد.سپس روسای مراکز بازسازی ذخایر گزارشی ازروند آبگیری و ذخیره سازی بچه ماهیان ارائه نمودند.به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان در ادامه آقایی مقدم در خصوص اعلام آمادگی مرکز تحقیقات برای بازدید از رودخانه ها و انتخاب ایستگاه های رهاسازی،معرفی نمایندگان ناظر و برنامه رهاسازی توضیحاتی بیان نمودند.جباری نیز با اشاره به شرایط مساعد رودخانه های استان گفت : باید نهایت استفاده را از وضعیت مطلوب آب وهوایی جهت رهاسازی بچه ماهیان انجام دهیم.