به منظور توسعه همکاری با دانشگاه ها و ارائه روشهای نوین آبزی پروری، جلسه ای در تاریخ 22/2/1403در دانشگاه آزاد واحد آزادشهر استان گلستان با حضور ریاست و معاونت پژوهشی مرکز، معاون مدیریت و توسعه منابع ، کارشناسان امور مالی و اساتید گروه شیلات این دانشگاه برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان در این جلسه طرفین ضمن معرفی توانمندی های خود، بر لزوم همکاری های مشترک در توسعه شیلات و آبزی پروری استان تاکید نمودند. در همین راستا، کلیات تفاهم نامه مشترک همکاری و یک قرارداد پژوهشی مشترک در خصوص پرورش میگو در سیستم آکوامیمیکری به تصویب رسید و مقرر گردید طرفین در هفته جاری نسبت به امضا و اجرایی نمودن آن اقدام نمایند.