این مراسم  در شهرک صنعتی گرگان 2 با حضور نماینده محترم شهرستان گرگان وآق قلا ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ،نماینده محترم ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان ،مدیران تحقیقات و مدیران کارخانه آلتین دانه طبرستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ابتدا کارخانه خوراک توسط حجه الاسلام شهمرادیان ودکتر برزعلی افتتاح شد ،سپس مدعوین از بخش های مختلف کارخانه بازدید به عمل آوردند ودر ادامه دکتر برزعلی در خصوص طرح های کشاورزی در دولت سیزدهم توضیحاتی داد .حجه الاسلام شهمرادیان نماینده ولی فقیه در سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص لزوم توسعه کشاورزی علم محور و براساس تغییرات علمی مطالبی عنوان نمود.