ستاد میگوی استان گلستان با حضور استاندار ،معاونین ،فرماندار گمیشان ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ،مدیران کل شیلات،محیط زیست،امور اراضی، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان و اعضای اتحادیه میگو پروران استان با هدف ارائه گزارش عملکرد سال 1402 و برنامه های اجرایی فاز دوم 6 هزارهکتاری در محل استانداری استان برگزار شد .در ابتدا جباری مدیرکل شیلات گزارشی از تولید میگو در استان ارائه وگفت تولید کل در سالجاری حدود 3700 تن بوده که بخشی از آن صادر گردید . کنعانی مدیرکل محیط زیست نیز در زمینه مسائل زیست محیطی لایروبی کانال و حوضه دریا توضیحاتی ارائه کرد. قدمی و پاسندی اعضای اتحادیه میگو پروران در خصوص چالش های فاز 1 ،اجاره بهای مزارع ، برق و کشت گونه های جایگزین و یا همراه میگو مطالبی عنوان کردند. در این خصوص آقایی مقدم در زمینه کشت قزل آلا  و کفال خاکستری در نیمه دوم سال توضیحاتی ارائه نمود .در پایان دکتر زنگانه استاندار گلستان ضمن تقدیر از دست اندرکاران تولید در باره استفاده از روشهای نوین و افزایش تولید در واحد سطح مطالبی عنوان نمود و گفت:با توجه به تغییر اقلیم استفاده از علوم روز در افزایش بهره وری الزامی است.