در این آئین که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در روز چهار شنبه 22/09/1402 با نام زیست بوم های فناوری و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی  در سالن ارشادمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام شد، رونمایی از تکثیروپرورش انبوه 2 گونه از ماهیان زینتی  برای اولین بار در کشور با حضور معاون پژوهشی و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، نماینده معاونت امور اقتصادی استانداری ، نمایندگانی از اداره کل شیلات استان،پارک علم و فناوری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، فعالان صنعت ماهیان زینتی، اتحادیه میگو پروران استان، اتاق بازرگانی و مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.

  1. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان در ابتدا دکتر آقائی مقدم ضمن عرض خوشامدگویی وتبریک هفته پژوهش  این محصول فناورانه را حاصل همکاری مشترک تحقیقات و صنعت بیان نمود . در ادامه دکتر حافظیه در خصوص تغییر اهداف پروژه ها  به سمت تحقیقات کاربردی و محصول محور توضیحاتی داد وی در خصوص همکاری های مشترک بین صنعت و تحقیقات  اشاره نمود که انجام این فعالیتها  می تواند افق روشنی را در توسعه صنایع ترسیم نماید. وی در خصوص  در خصوص آئین رونمایی بیان نمود این تحقیقات با هدف معرفی ماهیان جدید به صنعت ماهیان زینتی کشورادامه خواهد یافت ، پس از آن مهندس الهی رئیس گروه ماهی و سایر آبزیان زینتی سازمان شیلات ایران در خصوص تولیدات جهانی ماهیان زینتی،رتبه  ایران در بین کشورهای جهان،  گونه ه های موجود در ایران و نقاط قوت و ضعف آن توضیحاتی ارائه نمود. دکتر عطارچی معاون پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در خصوص محصولات کشاورزی و آبزی پروری و رتبه بندی آن در کشور مطالبی ارائه نمودند . مهندس میر هاشمی نیز در خصوص دو گونه ماهی زینتی و اهداف آن توضیحاتی داد، دکتر هدایتی رئیس دانشکده شیلات و  منابع طبیعی گرگان در خصوص فعالیتهای دانشگاه در حوضه آبزی پروری و ماهیان زینتی توضیحاتی دادند. مهندس وکیلی فعال ماهیان زینتی ضمن قدردانی از زحمات تحقیقات و آرزوی استمرار فعالیت ها بین تحقیقات و بخش خصوصی صنعت ماهیان زینتی را دارای پتانسیل بالقوه جهت ارزآوری و اشتغال بیان نمود.در پایان آئین رونمایی از بچه ماهیان حاصل از تکثیرو تولید تجاری دو گونه ماهیان زینتی برگزار گردید.