به مناسبت هفته پژوهش در تاریخ سیزدهم آذرماه سال جاری،  نشست " پژوهش اثربخش" در "دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان" وبا همکاری و مشارکت "مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان"،"اداره کل شیلات استان گلستان"، "پارک علم و فناوری استان" و "فعالین بخش خصوصی" در دانشگاه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز در این جلسه ابتدا دکتر حسینی فر ضمن خیر مقدم ، هدف از نشست را بیان چالش ها و ارائه نقطه نظرات بیان نمود. دکتر هدایتی رئیس دانشکده شیلات نیز ضمن معرفی حضار گفت با توجه به حضور دانشگاه، تحقیقات و پارک علم و فناوری، احصاء چالشها و مشکلات فعالان صنعت آبزیان می تواند بسمت ارائه راه حل و همکاری در اجرای پروژه های اثر بخش پیش رود.دکتر پاکنژاد رئیس پارک علم وفناوری استان نیز در خصوص اعتبارات جذب شده جهت طرحهای پیشران و زنجیره تولید توضیحاتی ارائه نمود مهندس دیانی فعال صنعت میگو در خصوص بهبود کیفیت محصولات میگو در استان و مشکلات مکانیزاسیون مطالبی بیان نمود و مهندس فلاح فعال صنعت ماهیان سردآبی نیز آمادگی خود را در همکاری در اجرای پروژه های افزایش تولید و بهبود بهره وری اعلام نمود.
دکتر آقائی مقدم نیز در خصوص اعتبارات محدود فعالیت های تحقیقاتی در استان وآمادگی مشارکت در پروژه های تحقیقاتی با بخش خصوصی توضیحاتی داد و گفت حاصل مشارکت بخش خصوصی و تحقیقاتی در ماهیان زینتی تکثیر انبوه دو گونه ماهی وارداتی در استان بود.
دکتر یحیایی معاونت صید و دکتر نصیری معاونت آبزی پروری اداره کل شیلات استان نیز ضمن تشریح فعالیت های خود در خصوص دغدغه ها و چالش های صیادان و آبزی پروران توضیحاتی ارائه نموند .
سپس مطالب بیان شده به بحث و گفتکو گذاشته شد و در پایان مقرر گردیددر جلسات آتی مشکلات و چالش ها ذیل کار گروه های تخصصی ارئه گردد.
به گزارش روابط عمومی مرکز در این نشست ظرفیت ها و توانمندی های مرکز تحقیقات ارائه شد و چالش ها و راهکارهای همکاری های چندجانبه علمی جهت پژوهش های هدفمند و کارآمد مورد بحث قرارگرفت. همچنین، فعالین بخش خصوصی در زمینه های مختلف آبزیان استان گلستان نیز به ارائه خلا ها و نیازهای تحقیقاتی جهت افزایش راندمان تولید پرداخته و آمادگی خود را جهت همکاری با مرکز تحقیقات و حضور محققین مرکز تحقیقات در مراکز خصوصی اعلام نمودند. در پایان مقرر گردید سلسله نشست های متوالی در قالب پنج کارگروه تخصصی به تناوب در دانشگاه، اداره کل و مرکز تحقیقات برگزار گردد.