به گزارش روابط عمومی مرکز، پیرو این بازدید ابتدا جلسه ای در پارک علم و فناوری استان گلستان برگزار گردید. دراین جلسه   ابتدا دکتر پاکنژادضمن خیرمقدم به مدعوین بر لزوم همکاری مشترک بین دستگاههای استان برای حل مشکلات صنعت شیلات استان تاکید نمودند. در ادامه دکتر بهمنی بر آمادگی بدنه موسسه تحقیقات برای همکاری متقابل با سایر ارگان ها و دستگاه های ذیربط در این مسیر تاکید کردند و اجرای تحقیقات مشتری-محور را کلید برون رفت از مشکلات شیلاتی استان دانستند. سپس دکتر حافظیه به ظرفیتهای موجود در استان در زمینه شیلات و آبزی پروری پرداختند. دکتر آقایی مقدم نیزگزارشی از جلسات برگزار شده درخصوص همایش کارآفرینی ، ایده تا عمل در استان ارائه نمود. دکتر عقیل نژاد بر ضرورت نظارت و ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری تاکید نموده و خواهان همکاری و کمک موسسه تحقیقات در این زمینه گردید. در پایان مقرر گردید اتاق فکری متشکل از نماینده­های دانشگاه، تحقیقات و بخش اجرا و به علاوه نماینده شیلات استان برای شناسایی مشکلات اساسی استان و تعریف نقشه راه تحقیقات و شیوه اجرایی آن با محوریت مرکز تحقیقات تشکیل گردد.

در ادامه سفر جلسه ای با ریاست، معاونین وهمکاران مرکز در سالن جلسات برگزار گردید. دراین جلسه ابتدا دکتر آقایی مقدم رئیس مرکز ضمن عرض خیر مقدم حضور مهمانان توضیح مختصری در خصوص ارتباط مرکز با سازمان ها، دستگاه های اجرای و استانداری بیان کرد. دکتر حسینی معاون پژوهشی مرکز نیز گزارشی از پروژه های دردست اجرا و مصوب شورای راهبردی بیان نمود و درخصوص پروژه های پیشنهادی سفر دوم گفت: مرکز تعداد 4 پروژه با اعتبار 430 میلیارد ریال به استان ارائه نموده که سه پروژه مربوط به ایستگاه قره سو و یک پروژه مربوط به مزرعه تحقیقاتی میگو و آبزیان آب شور گمیشانمی باشد. در ادامه همکاران مرکز به بیان درخواست ها و پیشنهادات خود پرداختند. در پایان دکتر بهمنی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران مرکز به تک تک سوالات و درخواست های همکاران پاسخ داده و بیان داشتند: در خصوص اعتبارات مشکلی نداشته و درخصوص تعداد پروژه های مصوب شورای راهبردی هم ابراز رضایت نمودند. ایشان در خصوص کمبود نیروی متخصص هم بیان داشت استفاده از سرباز نخبه، کارشناسان متخصص سایر دستگاه ها و دانشگاه ها می تواند در این خصوص راهگشا باشد. دکتر حافظیه معاونت پژوهشی موسسه نیز  درمورد پیشبینی ارائه 2 دستاورد مرکز درسال 1402 توضیحاتی داد و بیان داشت با توجه به الحاق مسئولیت آموزش و ترویج به معاونت پژوهش و فناوری، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، روز مزرعه ، هفته انتقال یافته مانند سالهای گذشته با هماهنگی این معاونت انجام شده و گزارش های آن تنظیم گردد.

درپایان دیداری با مدیرکل شیلات استان گلستان برقرارگردید.  http://giwasrc.ifsri.ir/CuteSoft_Client/CuteEditor/Images/anchor.gif در این دیدار دکستور کار قرار گیردتر جباری مدیر کل شیلات استان گلستان ضمن عرض خیرمقدم، توضیجاتی درخصوص مسیر توسعه شیلات استان با تاکید بر پرورش میگو و قفس ارائه و یکی از چالش های مهم توسعه ی صنعت میگو را تکثیر میگو و تولید انبوه لارو در استان بیان نمود. سپس دکتر بهمنی در خصوص لزوم جذب اعتبارات استانی برای رفع نیازهای شیلاتی استان و لزوم باز طراحی فاز 2 مجتمع میگو توضیحاتی دادند. در ادامه دکتر حافظیه در خصوص ظرفیتهای استان برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید شیلاتی صحبت نمودند. در انتها مقرر گردید اتاق فکری متشکل از مرکز تحقیقات، اداره کل شیلات، و نخبگان و دست اندرکاران استانی جهت تعیین نقشه راه تحقیقات و تولید در حوضه شیلات تشکیل گردد. در پایان سفر ،دکتر بهمنی از ایستگاه تحقیقاتی قره سو نیز بازدید نمودند و دکتر آقایی مقدم ضمن توضیح پروژه های پیشنهادی سفر دوم ریاست جمهوری که برای ایستگاه قره سو پیشنهاد گردیده است مطالبی نیزدر خصوص فعالیتها وپروژه های انجام شده در شش ماهه نخست سالجاری در این ایستگاه ارائه نمودند .دکتر بهمنی نیز ضمن تقدیر از زحمات انجام شده فرمودند:برای پویایی و اثر بخشی بیشتر ایستگاه بایستی برنامه مدون و مستمری برای ایستگاه تدوین و اجرایی شود در این خصوص معرفی گونه های پرورشی جدیدنظیر کپور تاتا،ماهیان زینتی و تولید غذای زنده می تواند در دستور کار قرار گیرد.