به مناسبت هفته دولت و روز کارمند در مراسمی از آقای دکتر پقه بعنوان کارمند نمونه مرکز  تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی -گرگان ،با اهدای لوح تقدیری
از زحمات ایشان در ایستگاه تحقیقات شیلاتی قره سو تقدیر شد