این جلسه در اداره کل شیلات استان گلستان و با حضور مدیرکل و کارشناسان شیلات استان،ریاست مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان ،هیئت مدیره اتحادیه میگو پروران ،نماینده اداره کل دامپزشکی وشرکت شهرکهای استان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان دراین نشست ابتدا مهندس قدمی رئیس هیئت مدیره اتحادیه میگو پروران در خصوص کانالهای آبرسان و تکمیل زیرساختهای مجتمع مطالبی ارائه نمود .سپس مهندس مقصودلو از کارشناسان شرکت شهرکها در زمینه لایروبی کانال آبرسان و انتقال مناسب آب توضیحاتی دادند.در ادامه دکتر آقایی مقدم درمورد پروژه های سالجاری در سایت میگو ی گمیشان و برگزاری دوره های آموزشی اعلام آمادگی نمودند و مقرر شد تا پروژه ها و عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز توسط اتحادیه اعلام شود . در پایان دکتر جباری مدیرکل شیلات نیز درباره جذب اعتبارات سفر ریاست جمهور به استان وهماهنگی های انجام شده با ادارات راه و برق در زمینه مرمت راه ارتباطی وبرقدار کردن بخشی از فاز یکم سایت میگو توضیحاتی ارائه نمود.