در این جلسه که باحضور کلیه همکاران در سالن جلسات مرکز برگزار شد دکتر آقایی مقدم ریاست محترم مرکز ضمن تبریک سال نو وبهار طبیعت که با بهار قرآن کریم توام شده است با مروری بر فعالیتها وعملکرد مرکز در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد تا در سالجاری عملکرد مرکز به جایگاه بهتری برسد که لازمه آن تلاش مضاعف همکاران است. در ادامه دکترحسینی معاون پژوهشی نیز بیاناتی در خصوص طرح وپروژه ها ونیز تلاش در زمینه ارائه مقالات در همایشها و نیز چاپ در مجلات جهت بهره برداری بخشهای مختلف اعم از اجرا و همچنین اتحادیه های آبزی پروری و صید و صیادی ارائه نمودند . همچنین مهندس منصوری نیز ضمن تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات وعبادات توضیحاتی از فعالیتهای انجام شده در بخش امور اداری و پشتیبانی وبرخی نکاتی که از سالجاری به منظور ساماندهی بهینه امور باید در دستور کار قرار گیرد بیان نمودند. در ادامه کلیه همکاران ضمن تبریک سال نو وقبولی طاعات وعبادات به ارائه دیدگاه های خود در راستای اثر بخشی بیشتر فعالیتها ی پژوهشی ونیز موانع وبرخی مشکلات و تلاش در راستای حل آنها جهت بهبود فعالیتها پرداختند.