بمنظورهمکاری های تحقیقاتی، درتاریخ 15 اسفند 1401، بازدیدی ازپن متحرک منحصربفردمهندس فیاض دردریای خزرتوسط رییس، معاون پژوهشی، مسئول بخش اکولوژی مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان و رییس اداره قفس اداره کل شیلات گلستان انجام گردید.

به گزارش روبط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، در این بازدید که با همراهی مهندس فیاض – طراح و سرمایه گذار- انجام گردید ابتدا مهندس فیاض ضمن عرض خیرمقدم توضیحاتی درخصوص پن متحرک طراحی شده توسط ایشان ارائه نمود و گفت: این پن دارای قطر 30 متر و عمق 4 متر و ظرفیت آن 50 تا 60 تن (20 کیلو گرم در متر مربع)می باشد وطوری طراحی شده است که قابلیت تغییر مکان را دارد. درحال حاضر تعداد 8000 قزل آلای رنگین کمان به وزن 250 گرم به پن معرفی شده که طی 50 روز به وزن متوسط 650 گرم رسیده است. دکتر آقایی مقدم ضمن تقدیر از زحمات ایشان بیان داشت: این پن ها پتانسیل کشت تابستانه گونه هایی نظیر کفال خاکستری را داشته و می توان با یک برنامه 3 تا 5 ساله به دانش فنی و دستورالعمل پرورش بطور کامل دست یافت. مهندس مومن- رییس اداره قفس اداره کل شیلات - نیز ضمن تاکید بر استفاده بهینه از این پتانسیل، آمادگی اداره کل شیلات استان را درخصوص پیگیری جذب اعتبارات لازم از استان اعلام نمود. جهت بررسی سلامت و کیفیت رشد، تعدادی از ماهیان صید توسط دکترحسینی ودکترفاضل زیست سنجی و تشریح گردیدند. درپایان بازدیدی هم از قفس های مهندس رحمانی بعمل آمد. دراین قفس ها بچه ماهی، ماهیان جوان و پرواری درحال پرورش بودند.