درتاریخ 13 اسفند 1401 دومین جلسه پرورش آبزیان در پن با حضور رییس، معاون پژوهشی ، مسئول بخش اکولوژی مرکز تحقیقات آبزیان آبهای داخلی گرگان و کارشناس مسئول پرورش آبزیان در قفس اداره کل شیلات استان گلستان درمحل مرکز برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، در این جلسه ابتدا دکتر آقایی مقدم ضمن عرض خیرمقدم به لزوم انتخاب گونه های مناسب پن دراستان اشاره نمود وگفت: دراین راستا با توجه به مذاکرات جلسه اول، با هماهنگی مرکز تحقیقات چابهار می توان اقدام به تهیه بچه ماهی کفال خاکستری نمود. سپس دکترحسینی نیز درخصوص نحوه ی انتقال و پرورش در مزرعه حد واسط دراستان توضیحاتی داد و گفت: دراین خصوص با وجود اعلام آمادگی بخش خصوصی در مشارکت در تولید، اداره کل شیلات نیز باید اعتبارات استانی را دراین مورد جذب و بکار گیرد. مهندس مومن نیز ضمن تشکر از برگزاری جلسه، پیشنهاد کرد بازدیدی از پن متحرک دردریا توسط مرکز تحقیقات صورت گیرد. نحوه عقد قرارداد سه جانبه و اجرای پروژه به بعد از بازدید موکول گردید.