به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، ابتدا دکتر جباری مدیرکل شیلات استان گلستان ضمن عرض خیرمقدم به حضار، گزارشی از تولید سال 1401 ارائه نمود سپس دکتر ایری، نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از زحمات پرورش دهندگان و سرمایه گذاران این صنعت، توسعه سایت و رفع مشکل تکثیر و تکمیل زنجیره تولید را از خواسته های مهم بهره برداران بیان داشت. درادامه مهندس سقلی، فرماندار گمیشان نیز درخواست افزودن 1000 هکتار به فاز یک سایت میگو برای طراحی مزارع خرد و تحویل آنها به سرمایه گذاران بومی منطقه را مطرح نمود. مهندس حسینی معاون محترم وزیر و رییس سازمان شیلات ایران نیز استفاده از زمین های کم بازده منطقه، اشتغال زایی ، تولید و ارز آوری را از نتایج زحمات چندین ساله دولت دراجرای این پروژه مهم دانسته و افزود سازمان شیلات ایران تمام تلاش خود را در تکمیل زیرساخت های موردنیاز برای توسعه حد اکثری سایت میگوی گمیشان خواهد نمود. جلسه با اهدای لوح تقدیر به تلاشگران عرصه تولید خاتمه یافت.