این جلسه  در مورخه 1401/8/23  به دعوت اداره کل شیلات استان گلستان و باحضور ریاست مرکز و کارشناسان تحقیقاتی و کارشناسان اداره کل محیط زیست استان گلستان و مدیران شرکت تعاونی های بهره برداران میگوی گمیشان ، در خصوص بررسی پساب مجتمع میگوی گمیشان در ساختمان جهاد نصر واقع در مجتمع میگوی گمیشان برگزار شد به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی کرگان ،در ابتدا دکتر سقلی معاونت آبزی پروری اداره کل شیلات گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده ارائه نمودند،سپس نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست راهکارهایی را برای کنترل آلاینده های پسابهای خروجی ارائه نمودند در ادامه دکتر آقایی مقدم نیز از آمادگی مرکزجهت رفع این معضل خبر دادند و در پایان مقرر شد تا با همگاری مرکز تحقیقات ،اداره کل شیلات و سازمان حفاظت محیط  زیست برای کنترل وکاهش آلودگی های پسابهای خروجی راهکارهای تحقیقاتی تهیه و ارائه گردد