جلسه هم اندیشی تکثیر میگوی استان گلستان در تاریخ 15 آبان و با حضورمعاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران، مدیرکل شیلات گلستان، مدیرکل میگو ورییس کمیته توسعه و فناوری های دانش بنیان سازمان شیلات ایران، رییس پژوهشکده میگوی کشور، رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، پارک علم و فناوری، کارشناسان اداره کل شیلات ودامپزشکی، شرکت های دانش بنیان وفعالان صنعت میگو درمحل سالن جلسات اداره کل شیلات گلستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان دراین جلسه ابتدا دکتر جباری ضمن عرض خیر مقدم، اهمیت و جایگاه تکثیرمیگو در توسعه این صنعت را برشمرد و بیان داشت با پشتوانه علمی موسسه تحقیقات، همکاری و همراهی سرمایه گذاران و یاری بخش اجرا، این مهم عملی می باشد. دکتر شکوری نیزبرگزاری این جلسه را بابی جهت همسویی توانمندی ها بیان نمود و درخواست نمود یکایک بخش ها به بیان تجربیات خود بپردازند. دکتر نصیری ضرورت و اهمیت تکثیر میگو دراستان را برشمرد ومشکلات آن را عنوان نمود. دکتر سقلی تاریخچه تکثیر وپرورش میگو دراستان را بیان نمود. دکتر یاری ضمن بیان تاریخچه ی تکثیر میگوی هندی و وانامی در استان، خواهان کنترل کمی و کیفی آب و سموم و آفت کش ها در منطقه گمیشان گردید. سپس دکتر میگلی نژاد و دکتر نقوی تجربیات خود را درزمینه تکثیرمیگوی وانامی بیان داشتند و مشکل اصلی را عدم بالانس یونی مورد نیاز برای تکامل بچه میگوها از ناپلی به پی ال عنوان کردند. دکتر غلامی ازشرکت دانش بنیان درخصوص توانمندی شرکت در ساخت دستگاهی که می تواند آب با یون های مورد نیاز و به نسبت مورد نیاز تولید کند توضیح داد. دکتر دشتیان نسب در خصوص همکاری پژوهشکده در حل این مشکل بیان داشت: کارشناسان پژوهشکده میگوی کشور با سابقه بیش از 40سال در امر تکثیر و پرورش میگو می توانند به کمک صنعت آمده و بهمراه سرمایه گذاران بخش خصوصی و اجرا با اعتبارات کافی درجهت دستیابی به دانش فنی تکثیر میگوی وانامی دراستان با آب دریای خزرگام بردارند. دکتر آقایی مقدم نیز بیان نمود که مرکز تحقیقات شیلات گلستان آمادگی دارد تا با کلیه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در جهت رفع مشکل تکثیر میگو فعالیت نماید. مهندس معدنی نیز گفت: بسته های اجرایی متفاوتی باید تهیه شود. این بسته می تواند درگروه های تحقیقات، اجرا و بخش خصوصی از طرفی و تحقیقات، شرکت دانش بنیان و بخش خصوصی از طرف دیگر آماده سازی گردد. در پایان مقررگردید کلیه اطلاعات کمی و کیفی آب دریای خزر در منطقه گمیشان از مراکزتحقیقاتی، اجرایی و خصوصی جمع آوری و دراختیار شرکت دانش بنیان قرارگرفته و شرکت با دراختیارداشتن اطلاعات ، پیشنهادیه تهیه اولین نسخه دستگاه مبدل آب را ارائه نماید.