این جلسه با حضور مدیران کل شیلات و میگوی کشور، رییس مرکزتحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، نماینده بیمه، دامپزشکی و هیات مدیره شرکت تعاونی میگو پروران گمیشان درمحل اداره کل شیلات گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان دراین جلسه ابتدا رییس اداره میگوی شیلات درخصوص تولید امسال گفت، مجموعا 261 میلیون قطعه پست لارودر 100 مزرعه به مساحت 1542 هکتاربا میانگین 169000 قطعه ذخیره سازی شد و ادامه داد تولید امسال تاکنون 3001 بوده که تا 3100 تن افزایش خواهد یافت. مهندس قدمی درخصوص افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده توضیحاتی داد. دکترآقایی مقدم، رییس مرکز تحقیقات نیز درخصوص برگزاری کارگاه های پس از بیماری و لزوم اجرای سالانه پروژه های پایش سالانه مزارع و داشتن بانک اطلاعات دراین خصوص توضیحاتی داد. دکتر آل رسول نیز درخصوص بیمه پایه و تکمیلی مزارع گفت امسال 95 درصد مزراع دارای بیمه پایه بودند. دکتر جباری مدیرکل شیلات استان نیزبا ابراز خرسندی از تولید در کنار بیماری گفت پس از برداشت کامل، جلسات شیلات, تحقیقات و اتحادیه برگزار و نیازهای پژوهشی و آموزشی احصاء می گردد.