در این جلسه که به مناسبت تودیع بارئیس اموراداری مرکز در سالن کنفرانس مرکز برگزارشد آقای دکتر آقای آقایی مقدم رئیس مرکز در بیاناتی از آقای حسن زمانی در طول مسئولیت امور اداری مرکز تقدیر و تشکر نموده و برایشان در ادامه فصل جدید زندگی وخدمت آرزوی موفقیت نمودند . در ادامه لوح تقدیر به سبب بازنشستگی به ایشان اهدا کردند . سایر همکاران نیز ضمن اظهار تشکر و قدر دانی از ایشان برایشان موفقیت و سلامتی آرزو کردند . و با ارائه خاطراتی از دوران خدمت وهمکاری با ایشان برایش آرزوی خدمت صادقانه در عرصه زندگی و خانواده توام با موفقیت از درگاه باریتعالی خواستار شدند