به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی –گرگان این کارگاه آموزشی - ترویجی در روز دوشنبه مورخه 3/5/1401 در سالن جلسات فرمانداری گمیشان توسط دکتر کاکلکی رئیس گروه بهداشت وبیماریهای سخت پوستان و میگوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.دکتر کاکلکی در این کارگاه در خصوص بیماری مرگ زودرس میگو ،علائم ونحوه شیوع وکنترل این بیماری توضیحات کاملی ارائه نمودند که مورد استقبال پرورش دهنده گان میگوی استان گلستان قرار گرفت در این دوره آموزشی ترویجی کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ،معاونت آبزی پروری وکارشناسان اداره کل شیلات استان گلستان ،مدیریت ترویج کشاورزی گمیشان ،کارشناس مدیریت هماهنگی ترویج جهاد استان ،کارشناسان اداره کل دامپزشکی ،ناظرین بهداشتی مزارع ، بهره برداران و کارشناسان مجتمع پرورش میگوی گمیشان حضور داشتند .در پایان این دوره آقای دکترکاکلکی به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.