در این دیدار صمیمانه دکتر آقایی مقدم  رئیس مرکز ضمن خیر مقدم به ایشان در خصوص فعالیتهای پژوهشی انجام شده و در دست انجام در مرکز با نماینده محترم ولی فقیه در اداره کل شیلات استان گلستان به بحث و گفتگو پرداختند