بمنظورراه اندازی مشاغل خانگی شیلاتی، جلسه ای با حضورنماینده محترم مجلس شورای اسلامی، فرماندار و بخشدار گمیشان، مدیران کل شیلات و کمیته امداد امام خمینی، رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان و جمعی از کارشناسان در محل فرمانداری گمیشان برگزارگردید
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، دراین جلسه ابتدا آقای سقلی فرماندار گمیشان ضمن عرض خیرمقدم درخصوص اهداف برگزاری جلسه توضیحاتی داد و گفت: با توجه به پتانسیل بی نظیرتوسعه ی صنعت میگو دراین شهرستان، با توجه به وجود چاه های با آب لب شور، امکان ایجاد مشاغل جدید خانگی در زمینه شیلات وجود دارد. دکتر بابایی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی گلستان نیز درخصوص امکان استفاده تسهیلات کم بهره جهت اشتغال خانواده های کمتر برخوردار توضیحاتی داد و افزود: این موضوع منوط به پشتیبانی همه جانبه شیلات و تحقیقات درزمینه برگزاری کارگاهها و دوره های آموزش و همراهی از ابتدا تا مرحله برداشت محصول است. مهندس جباری مدیرکل شیلات گلستان درخصوص توانمندی آن اداره کل در حمایت همه جانبه از مشاغل خانگی شیلاتی مطالبی اضافه نمود و بیان داشت نمونه این کارها در استان انجام شده و موفقیت آمیز بوده است. در ادامه دکتر آقایی مقدم گفت میتوان با تشکیل یک کارگروه تخصصی در این زمینه این فعالیت را هدفمند نمود. دراین خصوص تفاهم نامه سه جانبه بین شیلات و تحقیقات و کمیته امداد امضا خواهد شد. طرح پایلوت در چند خانوار اجرایی میشود و نوع گونه، وزن ذخیره سازی، توجیه اقتصادی آن در پایان طرح بصورت دستورالعمل وشیوه نامه تقدیم فرماندار می گردد. مهندس ایری نیز درخصوص لزوم همکاری همه جانبه فرمانداری و کمیته امداد درجهت اجرای این طرح و برگزاری جلسات پیاپی تا حصول نتیجه تاکید نمود. در پایان مقررگردیدطرح توجیه اقتصادی و روش کارتوسط اداره کل شیلات تقدیم فرمانداری شود