در این جلسه که با حضور مدیرکل شیلات، مدیرکل میگوی سازمان شیلات ایران، رییس مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، رییس اتحادیه میگوپروران گلستان، نماینده بیمه، و کارشناسان مرتبط و بمنظور ارائه گزارش عملکرد و مسائل قابل پیگیری در محل سالن جلسه اداره کل شیلات گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان،  ابتدا دکتر سقلی در خصوص صورتجلسه قبل و مصوبه‌های آن توضیحاتی داد و گفت: درحال حاضردر 78 مزرعه تعداد 216 میلیون قطعه بچه میگو ذخیره سازی شده است. هدف تولید امسال 3200 تن، میانگین تولید 2/2 تن درهکتار با میانگین وزن 16 گرم خواهد بود. و سپس رئیس اتحادیه میگو پروران گمیشان ضمن تشکر از همکاری های شیلات در رساندن به موقع آب به سایت در خصوص مشکلات رساندن برق به سایت و ذخیره سازی   pl  بعد از یکم تیر ماه توضیحاتی داد. دکتر پاسندی در خصوص لزوم ورود مرکز تحقیقات به امر تکثیر در استان اشاره کرد و گفت در این خصوص راه توسعه فقط از مسیر تکثیر میگو در استان خواهد بود و در این زمینه استان باید اعتبار کلانی در اختیار مرکز تحقیقات قرار داده تا به طور علمی این موضوع را حل و به صورت دستورالعمل و شیوه نامه در اختیار تکثیرکنندگان قرار دهد . مهندس معدنی مدیرکل میگو سازمان شیلات ایران نیز ضمن عرض خداقوت به پرورش دهنده گان، در خصوص همکاری های سازمان شیلات در این زمینه و طرح توسعه 6000 هکتاری سایت میگوی گمیشان توضیحاتی داد. دکتر آقایی مقدم ضمن تشکر درخصوص برگزاری جلسه، بیان نمود برگزاری کارگاه ها در دستور کار ماست که به زودی با ارائه عناوین توسط اتحادیه میگو پروران در هفته آتی اجرایی خواهد شد. در خصوص اجرای پروژه‌ها نیز چنانچه اتحادیه در موضوع خاصی نیاز به پژوهش داشت عناوین آن را به مرکز تحقیقات و اداره کل شیلات استان ارائه تا با تامین اعتبار از سوی  شیلات و سازمان برنامه وبودجه ی استان،  پروژه ها برای سال آتی اجرایی شود. دکتر آل رسول گزارشی از انجام انواع بیمه پایه وتکمیلی توسط پرورش دهنده گان ارائه و استقبال پرورش دهندگان از بیمه را دربین استان های دیگر بی نظیر بیان نمود. مدیرعامل شرکت تکثیرمیگوی محک نیز درخصوص توفیق در یافتن مشکل عدم تولید بچه میگو توضیحاتی ارائه کرد. دکترفکوری نیز درخصوص الزامات بهداشتی مزارع و برگزاری کارگاه آموزشی و اجرای پروژه مشترک با مرکز تحقیقات توضیحاتی داد و آخرین مهلت ذخیره سازی را 15 تیرماه عنوان نمود. در پایان دکتر جباری ضمن تشکر از حضور مدعوین به جمع بندی مطالب ارائه شده پرداخت و گفت: پیگیری درخصوص برق لاین 4 و جذب اعتبار پژوهشی ادامه دارد و درخصوص اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری توضیاتی داد.