بمنظور معرفی فعالیت های مرکز تحقیقات و اثر بخشی آن در استان، رییس مرکز با مهندس وفایی و دکتر آیدانی در محل استانداری دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، در دیدار با مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، ابتدا مهندس وفایی ضمن خیر مقدم درخصوص حوزه های سرمایه گذاری در بخش شیلات سوالاتی مطرح نمود و استان گلستان را در این زمینه دارای پتانسیل های بالقوه عنوان نمود. سپس دکتر آقایی مقدم ابراز خرسندی از برگزاری نشست درخصوص فعالیت های مرکز و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور توضیحاتی داده و گفت: استان گلستان با دارا بودن خلیج گرگان، تالاب های بین المللی گمیشان، آلاگل، آجی گل و آلماگل، سایت ارزشمند میگوی گمیشان با وسعت فعلی 4000 هکتار در فاز یک و 6000 هکتار در فاز دو، رتبه سوم و چهارم تولید ماهیان گرمابی و تولید قزل آلا و سواحل، پتانسیل های بسیاری در بحث آبزی پروری و اکوتوریسم داراست. این توانایی نقش و اهمیت تحقیقات را در توسعه دو چندان نموده و در خصوص پرورش ماهیان خاویاری نیزاشاره نمود: موسسه تحقیقات با تمام توان خود در خصوص توسعه پرورش ماهیان خاویاری دراستان گلستان آماده همکاری می باشد و بیان نمود یک سرمایه گذاری مناسب، یک تحقیق و پژوهش مناسب را می طلبد. مهندس وفایی در پایان درخصوص همکاری های بیشتر بخش سرمایه گذاری استان و مرکز تحقیقات قول مساعد داد.

در دیداررییس مرکز با مشاور استاندار در امور دانش بنیان  که بهمراه دکتر حسینی معاون پژوهشی مرکز انجام گردید، ابتدا دکتر آیدانی ضمن تشکر از حضور دکتر آقایی مقدم، در خصوص فعالیت­های دانش بنیان، شرکت های مرتبط با حوزه شیلات و موانع آن توضیحاتی ارائه نمود در ادامه دکتر آقایی مقدم گفت: شرکت هایی که در این حوزه شیلات فعالیت می نمایند بسیار اندک بوده وباید در ابتدا ارتباط بین این شرکت ها در استان با مرکز تحقیقات برقرارشود و این مرکز آمادگی هر گونه همکاری با این شرکت ها را داراست. سپس دکتر حسینی درخصوص موانع ممکن در ثبت شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی سوالاتی مطرح نمود. درپایان دکتر آیدانی گفت با توجه به شعار سال و بیانات مقام معظم رهبری درخصوص بکار گیری شرکت های دانش بنیان، بدنبال تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی دراین باره هستیم و لزوم همکاری بیشتر مراکز تحقیقاتی دراین خصوص را خاطر نشان نمود.