به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان وبا توجه به اهمیت نشست بازسازی ذخایر ماهیان اقتصادی دریای خزر با تاکید بر ماهی سفیدوهماهنگی صورت گرفته با اداره کل شیلات ومراکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی و خاویاری با حضور ریاست مرکز آقای دکتر آقایی مقدم ،معاونت محترم صید وصیادی ماهیان اداره کل شیلات آقای یحیایی و نیز کارشناسان این معاونت و روسای محترم کارگاه های بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی و خاویاری شهید مرجانی ،سد وشمگیر و کلمه سیجوال و حضور کارشناسان این مراکز در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات در روز سه شنبه 10خرداد 1401 از ساعت 9 صبح لغایت 13 در نشست فوق الذکر شرکت کردند قبل از برگزاری این نشست دکتر آقایی مقدم ضمن خیرمقدم به همکاران شیلاتی و شرکت کنندگان مراکز بازسازی ذخایر اظهار امیدواری کرد تا برگزاری این نشست واستقبال همکاران شیلات استان و مراکز باز سازی ذخایر موجب تعامل بیشتر دستگاه های مرتبط با باز سازی ذخایر جهت نیل به اهداف مشترک در خصوص بازسازی و حفاظت از گونه های با ارزش استخوانی وخاویاری در دریای خزر گردد .در ابتدای نشست دکتر بهمنی ریاست محترم موسسه دربیاناتی برمشارکت با سایر ارگانها ،بخشهای خصوصی و شرکتهای دانش بنیان و بحث آینده پژوهی در خصوص بازسازی تاکید نمودند.در ادامه دکتر حافظیه معاونت پژوهش وفناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در خصوص مبانی بازسازی ذخایر آبزیان به ایراد سخنرانی پرداختند و ایشان بر لزوم اجرای پروژه های اثربخش در فعالیت باز سازی ذخایر و علامتگذاری وردیابی نتایج این فعالیت توضیحاتی ارائه نمودند.دکتر کرمی راد مدیرکل دفتر بازسازی وحفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات اقدامات سازمان شیلات ایران در باز سازی وحفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهی سفید در حوضه جنوبی دریای خزر رابیان نمودند  و در خصوص چالشهای بازسازی ذخایر توضیحاتی در زمینه بازسازی ذخایر با عملیات رهاسازی ارائه نمودند.تاریخچه بازسازی ذخایر ماهی سفیدبعنوان موضوع بعدی توسط مهندس رضوی صیاد محقق موسسه تحقیقات ارائه شد.دکتر فضلی درباره تغییرات ذخایر ماهی سفید وارتباط آن با بازسازی ذخایر مطالبی بیان نمودند. در ادامه دکتر عبدالملکی درباره عوامل موثر برموفقیتهای برنامه بازسازی ذخایر آبزیان مطالبی ارائه نمودند.معاونت صید وصیادی اداره کل شیلات گیلان آقای مهندس مسعودنیک پور درباره اهمیت بازسازی ذخایر برصید و صیادی دریای خزر – مسائل ومشکلات پیشنهادات و راهکارها ،مطالب ارزشمندی ارائه نمودند.در ادامه خانم دکتر احمد نژاد درباره تحلیل روند بازسازی ذخایر ماهی سفید درآبهای ایرانی دریای خزر با روش SWOT – FAHP را تشریح نمودند و رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور آقای دکتر صید بورانی درباره معرفی اندازه مناسب رها سازی بچه ماهی سفید مطالب مفیدی ارائه نمودند.در پایان سخنرانیها ابتدا جلسه پرسش و پاسخ انجام شد و سپس ریاست محترم موسسه آقای دکتر بهمنی جمع بندی در خصوص نشست داشتند وپیشنهاد دادند تا در هر فصل یک نشست در خصوص بازسازی ذخایر با حضورسازمان شیلات ،تعاونیها و تحقیقات انجام شود و خواستار برقراری ارتباط معنی دار بین پژوهشکده ها ،مراکز و مراکز بازسازی ذخایر شدند.