جلسه وبیناری مقام محترم وزرات جهاد کشاورزی روز دوشنبه مورخ 1400/10/06باحضور ریاست سازمان جهاد استان، مدیران کل، روسای مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، مراکز اجرایی و ترویجی با موضوع گزارش عملکرد قرارگاه امنیت غذایی، درمحل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، در این جلسه ابتدا روسای سازمان های جهاد استان های منطقه یک به ارائه گزارش پرداختند. دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان- ضمن تشکر از فرصت بدست آمده گزارشی از برگزاری جلسات قرارگاه امنیت غذایی ارائه نمود و درخصوص تولیدات دام و طیور و تامین نهاده ها، سایت بازارگاه و دامدارکارت توضیحاتی داد. درپایان دکترساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی ضمن تشکر از تلاش های بی وقفه ی همکاران جهادی، درخصوص عملکرد قرارگاه امنیت غذایی، اهمیت آن و لزوم برگزاری جلسات روزانه و مستمرتوضیحاتی ارائه نموده و خواستار استفاده از ظرفیت های بخش های دیگر از جمله نظام صنفی، سازمان صمت، بازرسی ، ظرفیت بسیج و بازنشستگان محترمی که تجربه ی کافی در زمینه امینت غذایی دارند شدند.