به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، در این جلسه ابتدا دکتر آقایی مقدم ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان درخصوص تاریخچه و امکانات مرکز توضیحاتی ارائه نمود. سپس مهندس دهباشی مدیرعامل شرکت مزرعه مدرن هیرکانیا در خصوص فعالیت های آبزی پروری شرکت توضیحاتی ارائه کرد و آمادگی خود را در اجرای طرح های دانش بنیان اعلام نمود. درادامه روسای بخش های تخصصی و تیم کارشناسی شرکت در خصوص زمینه های همکاری مشترک دربخش پرورش ماهیان گرمابی، سردابی، میگو و سخت پوستان، فرمولاسیون خوراک به بحث و تبادل نظر پرداختند. مهندس محمدی از اعضای هیات مدیره شرکت نیز با تشریح امکانات، درخواست بازدیدی از فعالیت های شرکت را نمود. دکتر طاهری از همکاران شرکت نیز درخصوص فعالیت شرکت درپرورش میگو در سایت میگوی گمیشان توضیحاتی داد. در پایان رییس مرکز به جمع بندی موضوعات مطرح شده پرداخت و بیان داشت این مرکز آمادگی دارد تا درزمینه فعالیت های دانش بنیان آبزی پروری در قالب ارائه خدمات آزمایشگاهی، امکانات زیرساختی و خدمات کارشناسی درقالب عقد قرارداد مشارکت داشته باشد و مقرر شد بازدید از شرکت برگزار و سپس به عقد تفاهم نامه درخصوص همکاری های مشترک اقدام شود.