شهادت امام رضا علیه السلام

تو بـر زخـم دلـم باریده اى باران رحمت را / تو را مـن مـیشناسم، مـنبع پاک کـرامت را
ازآن روزى کـه حلقه بر ضریحت بست دستانم / دلم شـیدا شد و دادم زکـف دامـان طاقت را

 

زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی ؟

بی پناهم ، خسته ام ، تنها ، به دادم می رسی ؟

گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم

ضامن چشمان آهوها به دادم می رسی ؟

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام

هشتمین دردانه زهرا به دادم می رسی

السلام علیک یا امام الرئوف

سلام بر تو که مهربانی هایت از شمار زائران انبوهت بسیار بیشتر است

امروز، سلام اشکبار ما با سوختن «اباصلت» همراه شده است .

 

روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان  شهادت امام رضا علیه السلام را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت عرض می نماید.