پیامبر اکرم (ص):
بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقتش است، آنگاه نیکی به پدر و مادر، آنگاه جنگ در راه خدا
تسلیت باد عزای رحلت رسول خدا و شهادت امام حسن مجتبی

چقدر آخر این ماه سخت و سنگین است
تمام آسمان و زمین بی قرار و غمگین است
بزرگتر ز غم  مجتبی (ع) ) وداغ رضا (ع)  
فراق فاطمه با  خاتم النبیین (ص) است

عالم امروز پر از ماتم و رنج و محن است

گرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن است

این چه شور است که بر پا شده در ارض و سماء

این چه سوز است که در سینه هر مرد و زن است

بانگ وفریاد به گوش آید از افلاک مگر

رحلت ختم رسولان و عزای حسن است

روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان  رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن (ع) را به تمامی مسلمانان جهان و همکاران بزرگوار تسلیت عرض می نماید.