تسلیت فرا رسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع)

امشب شب اربعين مصباح هداست

دل ياد حسين بن علي شير خداست

پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت

امشب شب ياد عشقياء و شهداست …

اربعین یعنی چهل منزل عزا

اربعین یعنی شبی بی انتها

اربعین یعنی غریبی بی کسی

اربعین یعنی همه دلواپسی

اربعین یعنی چهل منزل سفر

اربعین یعنی همه خوف وخطر

مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبیهای داخلی – گرگان فرارسیدن اربعین حسینی را تسلیت عرض می نماید.