به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، این جلسه بمنظورارائه گزارش و مشکلات و برنامه های سال 1400 مراکز بازسازی ذخایر برگزار گردید. دراین جلسه ابتدا روسای مراکزبازسازی گزارشی از فعالیت سال گذشته ارائه نموده و سپس به بیان مشکلات تامین آب، نهاده ها واعتبار پرداختند. سپس دکتر آقایی مقدم رییس مرکز تحقیقات گفت روندفعلی نظارت بر رهاسازی دارای اشکالات اساسی بوده و هدف از نظارت، بررسی این مراحل از ابتدای تامین مولد، تکثیر، تولید لارو، آماده سازی استخرها و پرورش بچه ماهی و رهاسازی می باشدتا در طول این مسیر تمام مشکلات آنالیز شده و بتوان راهکارهای موثر برای رفع آن ارائه داد که متاسفانه تمام مراحل حذف شده و فقط نظارت فیزیکی وشمارش ماهی در پایان دوره مدنظر قرارگرفته است. در پایان نیز مهندس قدس علوی مدیرکل شیلات درخصوص پیگیری های مستمر جذب اعتبار و رفع موانع و مشکلات توضیحاتی ارائه نمود.