به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ، این جلسه بمنظور بررسی مسائل و مشکلات سایت میگو و امکان همکاری های مشترک مرکز تحقیقات و پرورش دهنده گان برگزارگردید. در این جلسه ابتدا دکتر آقایی مقدم رییس مرکز ضمن خوش آمد گویی درخصوص سیاست های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشوردر همسو نمودن تحقیقات بسمت رفع مشکلات و موانع تولید و کاربردی نمودن آن توضیحاتی ارائه نمود. سپس دکتر ترکمانی مدیرعامل مجتمع پرورش میگوی کیان پارت ضمن تشکر از برگزاری جلسه به بیان مشکلات تولید در سایت از جمله بیماری سرقرمزی میگو ، بحث استفاده از پروبیوتیک ، پایش کیفی آب استخرهای پرورش میگو، تغذیه میگووتولید غذای با کیفیت و ارزان ترجهت استفاده در استخرهای پرورش میگوی سایت گمیشان مطالبی عنوان نمود و ضمن درخواست برگزاری دوره های آموزش، بر اجباری نمودن گذراندن دوره ها توسط کارشناسان مزارع تاکید نمود. دکتر حسینی رییس بخش بازسازی ذخایر مرکز نیزدرخصوص لزوم بررسی راه های مختلف حل مشکلات تولید بصورت دوره ای، بررسی دقیق تر فاکتورهای شیمیایی و فیزیکی آب و بستر استخرها قبل و در حین پرورش و امکانپذیر بودن بررسی فرمول های مختلف غذا با توجه به کیفیت و کاهش قیمت توضیحاتی داد. در پایان مقرر گردید تفاهم نامه همکاری ما بین اتحادیه و مرکزتحقیقات تنظیم و قراردادهای مطالعاتی و پژوهشی ذیل این تفاهم نامه منعقد گردد. جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.