جلسه کارگروه فنی میگو درمورخه 1399/12/14با هدف پیگیری مصوبات اولین جلسه ستاد تکثیرو پرورش میگوی استان با حضور مدیرکل و کارشناسان اداره کل شیلات استان، رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، نماینده اداره کل دامپزشکی استان، نماینده بانک کشاورزی وبیمه، مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری در سایت میگو در محل اداره کل شیلات استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، در این جلسه ابتدا دکتر سقلی معاون آبزی پروری شیلات گلستان درخصوص برنامه ریزی اداره کل شیلات در برگزاری 2 دوره آموزشی و اجباری شدن سیستم فیلتراسیون توضیحاتی داد. سپس مدیر شرکت ها به ارائه برنامه های سال آتی در خصوص تکثیر و پرورش پرداخته و مشکلات تامین بچه میگو، انتقال آب، تخلیه آب در زمان محصول را عنوان نمودند. در ادامه نماینده بانک کشاورزی در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات جاری و نماینده بیمه درخصوص حق بیمه و تغییرقانون از بیمه سطح به بیمه تعداد ذخیره سازی بچه میگو توضیحاتی داد. دکتر فکوری نماینده اداره کل دامپزشکی نیز درخصوص الزامات امنیت زیستی و لزوم رعایت آنها در سال آتی و نصب اجباری فیلتراسیون توضیحاتی داد. دکتر آقایی مقدم نیز در خصوص برنامه مرکز تحقیقات شیلات استان در برگزاری دوره های منظم آموزشی در زمان های مورد نیاز، پروژه های تحقیقی ترویجی سال آتی نکاتی بیان نمود و اجرای پروژه های تحقیقاتی اثربخش را در گرو همکاری مزرعه داران بیان نمود. در پایان مهندس قدس علوی مدیر کل شیلات استان نیزدرخصوص اجرای کانال آبرسان و برنامه اداره کل در توسعه میگو در استان توضیحاتی بیان کرد. جلسه با ذکرصلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.