پیام تسلیت ریاست و کارکنان مرکز به مناسبت درگذشت همکار گرامی در موسسه شادروان عینعلی حق ویردی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ،

بدین وسیله ضمن تسلیت و ابراز همدردی با بازماندگان محترم آن مرحوم و کلیه همکاران عزیزدر موسسه

 از خداوند منان غفران و رحمت برای آن مرحوم و صبر و سلامتی برای کلیه بازماندگان خواهانیم.