• به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، در این جلسه ابتدا دکتر آقایی مقدم ریاست مرکز، ضمن خیر مقدم ، به معرفی مرکز و محورهای فعالیت در استان پرداخت. سپس آقای فرامرزی مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان در خصوص اساس و اهداف تشکیل بسیج دانشجویی و فعالیت های آن در زمینه های مختلف نکاتی را بیان نمودو گفت طرح پژوهش های علمی  در حوزه های بسیج دانشجویی وشبکه سازی آنها در سطح استان وانجام طرح های پژوهشی نقش کلیدی را ایفا و پژوهشگران  نخبه را از ناامیدی رها می کندو اضافه کرد کاری که بسیج دانشجویی امروز می تواند انجام دهد، مستندسازی فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات شیلاتی در سطح استان است‌. در ادامه معاون پژوهشی مرکز درخصوص چالش ها مشکلات جامعه دانشجویی و کاهش انگیزه دانشجویان برای جدیت در تحقیق بدلایل مختلف مطالبی عنوان نمود و بهبود شرایط را نیازمند عزم فراوان نهاد ها و مدیران مرتبط دانست. معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی نیزدرخصوص فعالیت های سازمان درخصوص معرفی سربازان نخبه به مراکز تحقیقاتی، همکاری در جذب اعتبار پژوهشی برای دانشجویان و پیگیری جلب مشارکت ارگان ها و دستگاه ها در توانمند سازی دانشجویان توضیحاتی بیان نمود. دبیر بسیج علمی مرکز نیز گزارش مبسوطی درخصوص فعالیت های تحقیقاتی مرکزارائه نمود و زمینه های فعالیت و همکاری با دانشجویان را توضیح داد. سپس دکتر آقایی مقدم آمادگی مرکز را در اجرای پروژه های مشترک در قالب طرح های کلان با حضور دانشجویان و امکان تعریف چندین پایان نامه و رساله در ذیل پروژه ها، اعلام نمود. در پایان مقررگردیدمرکز و سازمان بسیج دانشجویی در فعالیت های:  افزايش مشاركت دانشجويان نخبه در فعاليت‌هاي علمي مرکز تحقیقات و نهادينه ساختن اين فعاليت‌ها، حمايت از فعاليت‌هاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و پژوهش، حمایت و هدایت فعالیت ها پژوهشی در جهت نیل توسعه پایدار، كارآفرینی و تولید ثروت، ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط فعالیت های تحقیقاتی و مشارکت درطرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات توسط سازمان بسیج دانشجویی همکاری نمایند. جلسه با ذکر صلواتی برمحمد(ص) و آل محمد خاتمه یافت.