این جلسه در مورخه 1399/10/08 در محل معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان وبا حضورمعاونت هماهنگی و امور اقتصادی استاندارگلستان، نمایندگان بنیاد برکت، ریاست مرکزتحقیقات شیلات، مدیرکل شیلات استان، مدیرپارک علم و فناوری، ریاست سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی استان و جمعی از مدیران و نمایندگان شرکت های مرتبط با امور آبزیان با هدف توسعه منطقه ای و اشتغالزایی با موضوع دریای برکت، رویداد کارآفرینی نوآورانه در صنعت شیلات و زنجیره تامین آبزیان با همکاری شرکت شتابدهنده سریر در سالن جلسات استانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، در این جلسه ابتدا مهندس کریمی معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استاندار ضمن خیر مقدم به مهمانان و مدیران استان در خصوص این فعالیت ارزشمند توضیحاتی بیان نمود. سپس دکتر اکبری مدیر عامل پژوهش در پیشرفت منطقه ای بنیاد برکت اهداف این طرح را تشریح واضافه نمود سعی شده بصورت رسته محوری و تمرکز روی قشر خاص عمل شود و رویداد های مختلفی از جمله پوشاک و پرورش آبزیان بجای صید طراحی گردیده است. دکتر فرجادیان نماینده شتابدهنده سریرنیز درخصوص اعتبارات، طرح هایی که تاکنون در سایت بارگزاری گردیده است و تعداد و موضوعات آن توضیحاتی داده و بیان داشت دراستان های ساحلی شمال، گلستان و در استان های جنوبی بوشهر بعنوان استان های پایلوت انتخاب گردیده است. دکتر آقایی مقدم ریاست مرکز تحقیقات شیلات گلستان نیز درخصوص امکان ورود تحقیقات از طریق توانمند سازی و برگزاری دوره های آموزشی، انتقال یافته و تهیه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی از یک سو و معرفی فرصت های شغلی نوین در مشاغل خرد و خانگی از جمله پرورش آرتمیا و تولید سیست و بیومس و تولید خانگی ماهیان زینتی توضیحاتی ارائه نمود. دکتر روشنی ریاست سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی نیز درخصوص دقت در اجرای طرح هابا توجه به زیرساخت های لازم توضیحاتی بیان نمود و دکتر عمرانی مدیر پارک علم و فناوری نیز آمادگی خود را جهت داوری طرح ها و هرگونه همکاری اعلام نمود . در ادامه مدیرکل شیلات استان درخصوص طرح های اشتغال زایی آبزی پروری در استان و پتانسیل های موجود در آبزی پروری ساحلی توضیحاتی ارائه کرد. درپایان مهندس کریمی به جمع بندی موضوعات مطرح شده پرداخته و جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.