دکتر سیدمرتضی حسینی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان در جمع دودرصد اول محققین برتر دنیا قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ، در پی اعلام دو درصد محققین برتر دنیا طبق بررسی و ارزیابی استنادات داده های پایگاه اسکوپوس ؛ دکتر سید مرتضی حسینی عضو هیئت علمی مرکز گلستان و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور این افتخار بزرگ را کسب نمودند .بدین وسیله کسب این جایگاه ارزشمند را به شما تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون شما را از درگاه خداون منان خواهانیم .