انا لله و انا الیه راجعون 
بازگشت همه بسوی اوست .
بدین وسیله درگذشت همکار سابق مهندس تاج محمد خواجه را از طرف ریاست مرکز و همکاران به خانواده محترم و همکاران ان مرحوم در تحقیقات شیلات و اداره کل شیلات استان گلستان تسلیت عرض می نماییم.