جلسه ای درتاریخ 1399/08/20 درمحل پارک علم و فناوری استان گلستان و با حضوردکترغفاری ریاست، دکتر رضایی معاونت پارک، دکترآقایی مقدم ریاست مرکز، دکترحسینی و دکتر فاضل روسای بخش های تخصصی مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان  بمنظور بررسی امکان همکاری های متقابل در زمینه های شیلاتی برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، در این جلسه ابتدا ریاست مرکز به معرفی مرکز، پتانسیل های علمی و امکانات پژوهشی، ایستگاه و مزارع تحقیقاتی مرکز و فعالیت های پژوهشی اثربخش در استان پرداخت و آمادگی مرکز را در برقراری یک واحد مرکز رشد در ایستگاه تحقیقاتی قره سو اعلام نمود. در ادامه ریاست پارک در خصوص فعالیت های پارک علم و فناوری، محورهای فعالیت درصنایع دانش بنیان، استارت آپ ها و صنایع خلاق توضیحاتی داد و درخصوص مزایای زیربخش های پارک و حمایت های مالی  و نقش این مجموعه در فضای علمی کشور و تسهیلات و پشتیبانی های پارک از فعالیت های نوپا و فناورانه صحبت نموده و سپس اعضای هئیت علمی مرکز  به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعاتی که می توانند بعنوان ایده در قالب هسته های دانش بنیان در پارک مطرح نمایند پرداخته و پارک نیز آمادگی خود را در حمایت  از این ایده ها وپروژه ها اعلام نمود. درپایان دکتر رضایی به جمع بندی موضوعات پرداخته و مقرر شد بازدیدی ازآزمایشگاه ها، ایستگاه و مزارع تحقیقاتی مرکز ترتیب داده شود. جلسه با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد خاتمه یافت.