جلسه ای درمحل دفتر دکتر عابدی، ریاست سازمان برنامه و بودجه استان با حضور ریاست سازمان، رییس و مسئولین بخش های تخصصی و رییس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، دراین جلسه ابتدا دکترعابدی ضمن خوش آمد گویی، درخصوص جذب اعتبار از محل درآمدهای نفتی توضیحاتی ارائه نمود و درخصوص جذب اعتبارات پژوهشی توسط مرکز، تحقیقات کاربردی درراستای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی را پیشنهاد نمود. درادامه ریاست مرکز درخصوص وظیفه مندی ملی و استانی و اثربخشی  مرکز دراستان توضیحات داد و بیان نمود با توجه گستردگی دامنه فعالیت مرکز تحقیقات در عرصه ی آبزی پروری در آبهای داخلی، سواحل و آبهای ساحلی، قفس و پن، توسعه ی سایت میگوی گمیشان، استفاده از آبهای نامتعارف و آب دو منظوره کشاورزی، لزوم پشتیبانی استان از مرکز را در اجرای طرح های اثربخش و جریان ساز تشریح نمود. جلسه با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد خاتمه یافت.