به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ، در مراسم معارفه که درمورخ 1399/07/23 با

حضوردکتر مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، دکتر زارع قائم مقام معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش

و ترویج وزارت جهادکشاورزی، دکتر آقایی مقدم رئیس مرکز تحقیقات شیلات استان ،حجت الاسلام سایری مسوول حوزه نمایندگی

ولی فقیه در جهادکشاورزی استان گلستان و جمعی از مدیران و محققان کشاورزی در محل سالن اجتماعات موسسه تحقیقات پنبه  

کشور برگزار شد ، در حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی، " دکتر

 قربان قربانی" به عنوان سرپرست موسسه تحقیقات پنبه کشور منصوب و از زحمات دکتر روشنی رئیس سابق موسسه تحقیقات پنبه

کشور تقدیر به عمل آمد .