به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان ،در مورخ 1399/06/03 دردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در استان گلستان آیین افتتاح متمرکز و آغازعملیات اجرایی پروژه های عمرانی اقتصادی و اشتغالزایی بمناسبت هفته دولت با حضور دکتر حق شناس استاندار گلستان، دکتر منتظری و مهندس سنگدوینی نماینده های محترم مردم در خانه ملت مهندس حمیدی فرماندار گرگان، ریاست و معاونت های دانشگاه، مدیران استانی و تحقیقاتی و مقامات کشوری و لشکری استان در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار گردید.

دراین جلسه ابتدا دکتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه گزارشی از فعالیت های عمرانی و پژوهشی محور در دانشگاه ارائه نمود. سپس دکتر منتظری درخصوص وظایف مدیران در مردم داری و پاسخگویی به مطالبات بحق آنان توضیحاتی ارائه نمودو درادامه مهندس سنگدوینی نیزضمن قدردانی از زحمات استاندار، درخصوص پتانسیل های توسعه ی استان مطالبی بیان نمود. در پایان نیز دکترحق شناس درخصوص افتخارات دولت در رونق تولید واقتصاد در شرایط تحریم توضیحاتی را بیان نمود. جلسه با افتتاح و بازدید مرکز آموزش وپژوهش صنایع غذایی در محوطه دانشگاه پردیس توسط استاندار و هیات همراه به پایان رسید.