این جلسه با حضور معاون صید و صیادی اداره کل شیلات ، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان ،رؤسای مراکز بازسازی ذخایر ، فرمانده حفاظت منابع وحراست و کارشناسان اداره کل شیلات و نماینده شرکت مادر تخصصی در محل سالن اجتماعات اداره کل شیلات استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ، در این جلسه ابتدا مصوبات جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت وهمچنین نمونه برداری از محل رهاسازی تا مصب گرگانرود و قره سو انجام گرفت و رهاسازی بچه ماهیان در سد وشوگیر و سیجوال نیز به پایان رسید.نتایج بررسی از محل های رهاسازی تا مصب نشان دادکه اولا جمعیت زیادی از بچه ماهیان کفال درمنطقه حضورداشتند و همچنین نمونه های کپور و کلمه صید شده از وضعیت سلامت کامل برخوردار بوده و بررسی دستگاه گوارش آنها نشان داد که تغذیه به خوبی انجام گرفته بود .

پیشنهاد رهاسازی مستقیم به دریا از طریق آداپتاسیون در مرکز سیجوال و رهاسازی در محل اسکله بندر ترکمن در روز پایانی رهاسازی بصورت یک حرکت نمادین صورت گیرد وبرای سال آینده طرح اهاسازی مستقیم بچه ماهیان به دریا آماده و پیگیری لازم جهت اجرایی شده آن صورت گیرد. همچنین پیشنهادات کارشناسان مراکز بازسازی ذخایر در این ارتباط توسط اعضاء موردبررسی قرار گرفته و در نهایت با همکاری مرکز تحقیقات شیلات استان طرح کامل در خصوص رهاسازی برای سال آینده بصورت جدی پیگیری و اجرایی شود .