به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ، در تاریخ1399/05/29 جلسه کمیته علمی و فنی میگوی استان با حضور مدیران کل شیلات ،  دامپزشکی آقایان مهندس قدس علوی و دکتر محرابی , دکتر آقائی مقدم رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی و پرورش دهندگان میگوی استان درمحل سالن اجتماعات اداره کل شیلات استان گلستان برگزار گردید.

دراین جلسه  ابتدا هر یک از پرورش دهندگان حاضر گزارشی از وضعیت پرورش میگوی ارائه دادند که تاکنون پرورش دهندگان وضعیت پرورش را خوب و بدون تلفات گزارش کردند . در ادامه جلسه آقای دکتر آقائی مقدم گزارشی از سمینارهایی که در ابتدای دوره پرورش از طریق وبینار توسط مرکز تحقیقات برای پرورش دهندگان ارائه گردید همچنین نمونه برداری هایی که با همکاری اداره کل دامپزشکی از میگوهای وحشی برای طرح بررسی طغیان بیماری لکه سفید میگو در سایت  گمیشان انجام گرفت گزارش کاملی را ارائه دادند. سپس در ادامه جلسه دکتر محرابی مدیرکل دامپزشکی استان و مهندس قدس علوی مدیرکل شیلات استان توضیحاتی در ارتباط با حساسیت منطقه و لزوم رعایت مسائل بهداشتی برای پرورش دهندگان ارائه دادند و خواستار برنامه ریزی برای صید میگو با توجه به عدم پیش بینی آب و هوای استان در ماههای آتی برای پرورش دهندگان شدند .